Specifikace povrchové úpravy:

 • nanáší se ponorem hliníkových dílů do chromátovácí nebo pasivační lázně
 • pasivací se vytváří bezbarvá ochranná konverzní vrstva
 • chromátováním se vytváří duhově žlutá až hnědá ochranná konverzní vrstva
 • vytvořený povlak minimalizuje korozi a zlepšuje vazbu k nátěru
 • vrstva má tloušku jen asi 0,25 µm, je pevnou součástí povrchu hliníku a je elektricky vodivá
 • provádí se ve shodě s platnými normami ČSN EN 12487

 Žlutě (duhové) chromátování

 • vrstva obsahuje šestimocný chrom Cr6+
 • technologie od firmy Henkel (Alodine 1200)
 • specifikace dílu: max. (650 x 550 x 700) mm
 • dle ČSN EN 12487, typ C1

  Bezbarvá pasivace

 • vrstva neobsahuje šestimocný chrom Cr6+
 • technologie od firmy Henkel (Alodine 400)
 • specifikace dílu: max. (700 x 300 x 700) mm
 •  dle ČSN EN 12487, typ A