Specifikace povrchové úpravy:

  • mořením (opalováním) kovů se rozumí odstraňování korozních zplodin z povrchu chemickým způsobem, tj. roztoky různých kyselin, které odstraňují korozní zplodin rozpouštěním  (převedením na sůl rozpustnou v mořící lázni) 
  • odstraňují se korozní produkty vzniklé atmosférickou korozí (patina) a vrstvy vzniklé za vysokých teplot při žíhání nebo válcování a tažení za tepla (okuje)
  • provádíme předběžné opalování (předúprava povrchu před procesem niklování a cínování) a konečné opalování s pasivací povrchu (dodávající povrchu lesklý homogenní vzhled)

 Specifikace dílů:

  •  max. (500 x 400 x 300) mm, díl s max. hmotností 15 kg